۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
شوراي كارمندان
 
وظايف رييس، نائب رييس و دبير شورا برگرفته از اساسنامه شوراي كارمندان به شرح ذيل مي باشد.
 
وظايف هيا ت رئيسه شورا:
 
- دريافت طرحها و پيشنهادات رسيده و ارائه به كميته هاي ذيربط
- دريافت مصوبات كميته ها و منظور نمودن آنها در دستور كار شوراي عمومي
- ارائه مصوبات شورا ي عمومي نمايندگان به معاون اداري و مالي و ديگر مسئولين مربوطه دانشگاه و كميته هاي ذيربط
وظايف رئيس و نائب رئيس شورا:
- برقراري نظم و نظارت مستمر بر حسن اجراي مقررات جلسات
- ارائه گزارش مختصري از فعاليت كميته ها و مصوبات آنها به شوراي عمومي نمايندگان
- ارسال مصوبات شورا به مراجع ذيصلاح و كميته هاي مربوط
- پيگيري در خصوص اجراي مصوبات شورا
در غياب رئيس شورا وظايف او را نائب رئيس انجام مي دهد.
 
وظايف دبير شورا:
 
- دعوت از نمايندگان جهت شركت در شوراي عمومي
- قرائت دستور كار جلسات
- تهيه صورتجلسات شوراي عمومي
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
607
Powered by DorsaPortal